ضربه قوچ 2

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

در ادامه مبحث بررسی ضربه قوچ در تاسیسات برای سایزینگ این تجهیز از تعداد مصرف کننده در یک خط استفاده می شود که برای اکثر سازندگان نیز ثابت است. به این روش اثر وزنی فیکسچر یونیت گفته می شود که با PDI در کاتالوگها نمایش داده می شود و براساس آن سایز تجهیز از جدول همان سازنده خوانده خواهد شد. جدول صفحه بعد از استاندارد UPC اثر وزنی تمام مصرف کننده های موجود در یک پروژه نمونه را نشان میدهد.

HAM 2 1 1 - ضربه قوچ 2

با داشتن اثر وزنی مصرف کننده ها در یک شاخه، می توان سایز را از جدول زیر خواند . این جدول برای مثال از شرکت آمریکایی SMITH گرفته شده است. برای دیگر سازندگان  نیز این جدول تا حدودی تکرار شده است.

HAM 2 2 1 - ضربه قوچ 2

نکته: در صورتی که فشار خط بیشتر از 65 PSI باشد، بایستی یک سایز بالاتر انتخاب شود. برای نصب این تجهیز نیز 2 روش موجود است که در مثالهای زیر بیشتر توضیح داده خواهد شد:

مثال1 – بررسی ضربه قوچ در تاسیسات

برای خط آب گرم و آب سرد شکل مقابل تجهیز ARRESTOR و اثر وزنی خط را محاسبه کنید؟

HAM 2 3 1 - ضربه قوچ 2

محاسبه خط آب سرد

2 توالت فرنگی (هر کدام 8FU) و 4 سینک (هر کدام 1.5FU)، لذا مجموعا 22FU داریم که طبق جدول2 سایز تجهیز 5010 خواهد شد.

محاسبه خط آب گرم

4 سینک (هر کدام 1.5FU)، لذا مجموعا 6FU داریم که طبق جدول2 سایز تجهیز 5005 خواهد شد. محل نصب هم در شکل آورده شده است.

مثال2 – بررسی ضربه قوچ در تاسیسات

برای خط آب گرم و آب سرد شکل زیر تجهیز ARRESTOR و اثر وزنی خط را محاسبه کنید؟

HAM 2 4 1 - ضربه قوچ 2

محاسبه خط آب سرد

2 توالت فرنگی (هر کدام 8FU) و 4 سینک (هر کدام 1.5FU)، و 2 یورینال  (هر کدام 4FU)لذا مجموعا 30FU داریم که طبق جدول2 سایز تجهیز 5010 خواهد شد.

محاسبه خط آب گرم

4 سینک (هر کدام 1.5FU)، لذا مجموعا 6FU داریم که طبق جدول2 سایز تجهیز 5005 خواهد شد. محل نصب هم در شکل آورده شده است. محل قرار گیری نیز طبق شکل در انتهای خط بین 2 مصرف کننده نهایی است:

 

HAM 2 5 1 - ضربه قوچ 2

برای تعیین تعداد نیز 2 روش موجود است. اول، طول خط کمتر از 20 فوت است. در این حالت یک تجهیز در انتهای خط کافی است.

HAM 2 6 1 - ضربه قوچ 2

دوم، طول خط بیشتر از 20 فوت که در این حالت 2 تجهیز یکی در اواسط خط و دیگری در انتهای خط خط کافی است.

HAM 2 7 1 - ضربه قوچ 2

برای دسترسی کامل به آموزش های این بخش کلیک کنید