بازدید: 41147 بازدید

 در این آموزش به طراحی سیستم های VRF در طراحی تاسیسات، تعریف و کاربرد سیستمهای VRF، نسل قدیم و جدید، مزایا و معایب و عکسهای پروژه پرداخته شده است. استفاده از تکنولوژی اینورتردار و قابلیت تنظیم دبی سیال، متناسب با بار برودتی و حرارتی، موجب صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی در پروژه های بزرگ می شود.  

سیستمهای VRF در طراحی تاسیسات

استفاده از سیستمهای حجم متغیر که بیشتر از 20 سال پیش درژاپن معرفی گردید امروزه دارای محبوبیت بیشتری در اکثر کشورها است بطوریکه توانسته است حجم بالایی از مصارف دستگاه ها در بخش HVAC را به خود اختصاص دهد. برای مثال در کشور ژاپن پنجاه درصد سیستمهای سرمایش گرمایش در بخش ساختمانهای تجاری تا 7000 مترمربع از نوع حجم متغیر میباشد. این سیستم شامل یک مینی اسپیلت یا پمپ حرارتی است که سرمایش گرمایش، هر دو توسط مبرد انجام می شود مشابه فن کویلهای دایکین.

VRF 1 3 - سیستم های VRF بخش 1

 سیال مبرد مورد استفاده گاز R410A و سازگار با محیط زیست می باشد. مجموعه ای از مشخصات فوق موجب شده در حال حاضر سیستم های VRF بهترین گزینه برای طراحی تاسیسات و اجرای تهویه مطبوع پروژه های بزرگ ساختمانی، خصوصا سازه های مرتفع باشد. در طراحی سیستم های VRF استفاده بهینه از انرژی، کاهش هزینه کارکرد، محافظت بیشتر از محیط زیست، سیستمهای کنترل BMS، عدم نیاز به موتورخانه، هزینه پایین نگهداری و طراحی مدرن و راحتی هرچه بیشتر مصرف کننده در نظر گرفته شده است.

VRF 1 4 - سیستم های VRF بخش 1

 این دستگاه در سقف کاذب هر فضای اختصاص داده شده به زون مربوطه نصب گردیده و سرمایش گرمایش آن فضا را تامین میکند. هرگونه تغییر در شرایط آسایش فضای مربوطه، با تغییر حجم مبرد مرتفع گردیده و این تغییر حجم متعاقبا مصرف انرژی در فن دستگاه را متناسب با بار بگونه ای تغییر می دهد که بهینه ترین مصرف انرژی ایجاد شود. کندانسور دستگاه نیز در خارج از فضای مربوطه در هوای آزاد نصب می شود که میتوان بر مبنای سایز هر دستگاه ( اواپراتور )، بار سرمایش مربوطه و نوع کارخانه سازنده، هر تعداد مشخص دستگاه VRF را به آن مرتبط نمود.

VRF 1 7 - سیستم های VRF بخش 1

نسل قدیم و جدید سیستمهای VRF در طراحی تاسیسات 

نسل قدیم در سیستمهای VRF به سیستمهای 2 لوله ای اطلاق میشود که از دستگاه خارج ساختمان تنها 2 لوله یعنی لوله های Suction, Liquid وارد ساختمان میگردد. در این سیستم، تامین سرمایش و گرمایش فضاها بطور مستقل انجام شده و نمیتوان از یونیت ها سرمایش و گرمایش همزمان گرفت.

VRF 1 5 - سیستم های VRF بخش 1

اما در نسل جدید، سیستم به 3 لوله اصلی ارتقاء یافته است. یعنی از کندانسور 3 لوله Suction, Liquid و Discharge به سمت ساختمان خارج می شوند که لوله Suction حامل مبردگازی پرفشار، لوله Liquid حامل مبرد مایع کم فشار و لوله Discharge حامل مبرد جهت Bypass در جعبه تقسیم است.

VRF 1 8 - سیستم های VRF بخش 1

سه لوله مذکور بعد از ورود به داخل هر جعبه تقسیم به دو لوله Suction و Liquid تبدیل میشوند که به اواپراتور متصل هستند. بر مبنای مدل و بار مورد نیاز، هر جعبه تقسیم قابلیت تغذیه چند دستگاه اواپراتور را خواهد داشت (تا 12 دستگاه). با استفاده از سیستم های VRF در حالت ریکاوری میتوان از دستگاه سرمایش گرمایش همزمان گرفت.

VRF 1 6 - سیستم های VRF بخش 1

در جلسه آینده به مزایا و معایب سیستمهای VRF در طراحی تاسیسات و نیز هیت ریکاوری در نسل جدید سه لوله ای، اشاره خواهیم کرد.

دسترسی به آموزش طراحی محاسبات و اجرای سیستم های VRF